یکی از بزرگترین اعتراضاتی که به آزمون های هوش مشهور مانند استنفورد باینت و وکسلر وارد می شود، این است که با توجه به سوالات تجربی و زبانی که درون خود دارند، از نظر فرهنگی جانبدارانه هستند. به منظور ایجاد یک تست هوش که فارغ از تاثیرات عوامل فرهنگی باشد، دکتر ریموند کَتِل، آزمون هوش مستقل از فرهنگ کتل را طراحی کرد. او کار خود در زمینه اندازه گیری ضریب هوشی را در 1920 شروع کرد و در سال 1930 اولین نسخه از نتیجه زحمات خود را منتشر کرد. و در سال 1940 نیز نسخه ای از تست هوش کتل که برای کودکان تهیه شده بود را ارایه کرد. در سال 1944 و 1961 نیز این آزمون هوش دستخوش تغییراتی در ترتیب سوالات، میزان سختی آن ها و همین طور فرمت شان شد.

آزمون هوش کتلی که در حال حاضر وجود دارد در واقع ویرایش سوم از این آزمون است که با عنوان CFIT III معرفی می شود. این تست قابلیت برگزاری به صورت انفرادی و گروهی را به طور همزمان دارد. تست هوش آنلاین کتل سه سطح و مقیاس اندازه گیری دارد. سطح اول شامل 8 آزمون بوده و سطوح دوم و سوم هر کدام شامل 4 آزمون هستند. هر فرد نمی تواند در همه این سطوح امتحانی کتل شرکت کند؛ به این دلیل که اساس و پایه هر سطح از آزمون را سن افراد و میزان توانایی های فردی آن ها تشکیل می دهد.
مقیاس 1: برای کودکان 4 تا 8 سال و افرادی که معلولیت ذهنی دارند
مقیاس 2: برای کودکان 8 تا 14 سال و همین طور افراد بزرگسال معمولی
مقیاس 3: برای نوجوانان 14 به بالا و همین طور بزرگسالان باهوش
آزمون هوش کتل مقیاس ۲
آزمون هوش کتل مقیاس 2 دارای دو فرم A و B است. فرم A شامل 50 سوال و فرم B شامل 46 سوال است. نحوه برگزاری آزمون مقیاس 2 به دو روش است؛ به این صورت که می توان به ازای فرم A و B به طور جداگانه امتحان گرفته شود یا اینکه یک آزمون ترکیبی با مدت زمان طولانی تر برگزار شود. این نوع از تست هوش کتل شامل سوالاتی از سری ها، طبقه بندی ها و ماتریس ها است. بخش سری ها شامل 12 سوال و 3 دقیقه زمان پاسخگویی است. در این نوع سوالات باید الگوریتم بین تصاویر را تشخیص داده و تصویر مناسب را انتخاب کنید. بخش طبقه بندی شامل 14 سوال و 4 دقیقه زمان پاسخگویی است و شما از بین تصاویر موجود باید گزینه متفاوت و متمایز از بقیه اَشکال را تشخیص دهید. بخش ماتریس ها نیز مانند سری ها ست و در 3 دقیقه زمان باید به 12 سوال آن پاسخ دهید. در آخر نیز باید به 8 سوال آخر آزمون به این صورت پاسخ دهید که گزینه مرتبط با تک شکل موجود در سوال را پیدا کنید.
نحوه نمره دهی تست هوش کتل
آزمون مستقل از فرهنگ و زبان کتل، در نحوه نمره دهی نیز از همتایان خود متمایز است. در حالی که اکثر آزمون های هوش از انحراف معیار 15 و همین طور متوسط 100 برای تعیین ضریب هوشی استفاده می کنند، انحراف معیار در آزمون IQ کتل برابر با 24 است. پس اگر در تست هوش های دیگر ضرایب هوشی متوسط افراد جامعه بین 85 تا 115 قرار می گرفت، در آزمون کتل ضریب هوشی متوسط جامعه در بازه 76 تا 124 قرار می گیرد. برای پر کردن فرم استخدام در برخی سازمان ها، آزمون کتل می تواند آپشن مثبتی برای استخدامی باشد.
معیار سنجش هوش در آزمون IQ کتل چیست؟
دکتر کتل هوش انسان را به دو نوع هوش کریستالی و هوش مایع تقسیم بندی می کند. هوش کریستال، هوشی ست که از تجربیات فردی و حافظه کلامی نشأت می گیرد. درضمن توانایی تحصیل و آموزشی نیز، نمایانگر این نوع از هوش (هوش کریستال) است. اما در طرف دیگر، هوش مایع با عنوان توانایی های بیولوژیکی در کسب دانش و حل مسایل است. بنابراین تست هوش کتل، از طریق اندازه گیری سرعت استدلال، استدلال مقایسه ای، استدلال سه بعدی و فضایی -که مستقل از فرهنگ و زبان هستند- بر روی هوش مایع تمرکز می کند.
برای داشتن یک تقویم میلادی به شمسی یا تاریخ امروز به میلادی کافیست وارد سایت یار شوید.
برای خواندن ادامه این مطلب جذاب کافیست اینجا کلیک کنید.