اطلاعات حسابداری بهای تمام شده برای مدیران طراحی شده است.به این دلیل که مدیران تصمیمات را فقط برای سازمان خودشان اتخاذ میکنند،نیازی به این اطلاعات به‌صورت قابل‌مقایسه با اطلاعات مشابه سایر سازمانها وجود ندارد و معیار مهم این است که اطلاعات باید برای تصمیماتی که مدیران در یک محیط خاص کسب و کار از جمله ایجاد راهبرد عملیاتی میگیرند، مرتبط باشند.

از اطلاعات حسابداری بهای تمام شده معمولاً در اطلاعات حسابداری مالی استفاده میشود، اما ابتدا روی استفاده آنها توسط مدیران برای تصمیم‌گیری تاکید داریم. حسابدارانی که اطلاعات حسابداری بهای تمام شده را رسیدگی میکنند با ارائه اطلاعات خوب به مدیرانی که تصمیم‌گیرنده هستند ارزش افزوده ایجاد میکنند. بدون در نظر گرفتن اینکه سازمان یک شرکت تولیدی، یک بانک، یک سازمان غیرانتفاعی، یک سازمان دولتی، یا حتی یک مدرسه باشد، متعاقب تصمیم‌های بهتر، بهبود عملکرد حاصل خواهد شد. سامانه حسابداری بهای تمام شده حاصل تصمیم‌گیریهای مدیران یک سازمان و محیطی است که آنها میسازند.
 
بهای تمام شده
حسابداری بهای تمام شده به‌عنوان فرایند گردآوری، تجزیه و تحلیل، تلخیص و ارزیابی دوره‌های مختلف عملیاتی شامل هزینه‌ها و مشاوره مدیریت در مناسب‌ترین دوره عملکرد براساس صرفه‌جویی در هزینه و توانایی مدیریت درنظرگرفته میشود. سازمانها و مدیران اغلب اوقات علاقه‌مند و نگران هزینه‌ها هستند. کنترل هزینه‌های گذشته، حال، و آینده بخشی از وظیفه همه مدیران در یک شرکت است. در شرکتهایی که سعی میکنند سوددهی داشته باشند، کنترل هزینه‌ها به‌طور مستقیم تاثیرگذار است. دانستن هزینه‌های محصولات برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت و ترکیب تخصیص محصولات و خدمات ضروری است.
سامانه‌های حسابداری بهای تمام شده میتواند منابع مهمی از اطلاعات برای مدیران یک شرکت باشد. به همین دلیل، مدیران قوت و ضعفهای سامانه‌هایی حسابداری بهای تمام شده را درک میکنند، و در ارزیابی و تکامل سامانه‌های اندازه‌گیری و اداره بهای تمام شده مشارکت میکنند. برخلاف سامانه‌های حسابداری که به ارائه گزارشهای مالی دوره‌ای کمک میکنند، سامانه‌ها و گزارش های حسابداری بهای تمام شده موضوع قوانین و استانداردهایی مانند اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری نیستند. در نتیجه، طیف وسیعی از سامانه‌های حسابداری بهای تمام شده در شرکتهای مختلف و حتی گاهی در بخشهای مختلف یک شرکت یا سازمان وجود دارد.
برای دانستن تاریخ قمری امروز و ... کافیست وارد سایت یار شوید.
برای خواندن ادامه این مطلب کافیست اینجا کلیک کنید.