نامه شماره 3

بسمه تعالی
شماره:401/
جمهوری اسلامی ایران تاریخ :7/4/90
وزارت آموزش و پرورش پیوست:ندارد
اداره آموزش وپرورش استان اردبیل
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پارس آباد
به کلیه مدارس
موضوع:همکاری
بااحترام
مقتضی است کلیه مدارس می بایست در مورد برگزاری کنکور رشته فنی وحرفه ای وکاردانش درکلیه مدارس همکاری خود را تاتاریخ10/4/90 اعلام نمایند.
ولی جلیل پور
مدیر آموزش وپرورش شهرستان پارس آباد
با استفاده از تقویم آنلاین، در مدیریت زمان و امور خود موفق تر عمل کنید.
برای کسب اطلاعات در خصوص تاریخ امروز به میلادی یا تبدیل تاریخ شمسی به میلادی php تنها کافیست وارد سایت یار شوید.