محتوای رزومه تحصیلی یا همان سی وی

 
1. سوابق تحصیلی (Education)
همیشه، بدون استثنا باید سوابق تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی نوشته شود، نه بر اساس دانشگاه! مثلاً اگر کارشناسی شریف و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد خوانده اید، حق ندارید به خاطر اعتبار دانشگاه مدرک کارشناسی را بالاتر بنویسید و باید حتما اول مدرک ارشد را در سی وی درج کنید.
 
تذکر: اگر یک سی وی انگلیسی می سازید اینگونه مقطع تحصیلی تان را ننویسید: «Doctor of Philosophy». در لیست سوابق تحصیلی از عبارات PH.D.، M.A.، B.A. و به همین ترتیب نزولی استفاده نمایید.
 
پس ابتدا مقطع و نام رشته تحصیلی و سال پایان و در خط بعد از آن نام موسسه و دانشگاه را می نویسید.
می توانید در خط بعدی عنوان رساله دکتری یا پایان نامه خود را بنویسید و در خط بعدی نام استاد راهنمای خود را بنویسید. بیش از این موارد چیزی در این قسمت ننویسید.
 
تقویم آنلاین یار تقویمی اینترنتی برای همه
برای کسب اطلاعات در خصوص نرم افزار فکس یا تاریخ میلادی به شمسی تنها کافیست وارد این سایت جذاب شوید.