12. بعد از مصاحبه کاری متن سپاسگزاری ارسال کنید

بعد از مصاحبه می توانید برای مصاحبه کننده یک ایمیل، یا پیام تلفنی تشکر ارسال کنید تا هم علاقه خود برای کار در آن شرکت را نشان دهید و هم این که اگر حرفی را در روز مصاحبه فراموش کرده اید مطرح کنید در قالب این نامه آن را بیان کنید.
 
تقویم آنلاین یار تقویمی فارسی برای همه عزیزان
برای کسب اطلاعات در خصوص اطلاعاتی مانند فکس انلاین تنها کافیست وارد سایت یار شوید.