قفسه نگهداری زونکن‌ها :

بایگانی یا آرشیو (به فرانسوی: Archive)‏ به کلیه سوابق واسناد و مدارک عمومی یا تاریخی که توسط دولت یا یک سازمان دولتی یا اداره یا موسسه و یا تاسیساتی از این قبیل نگهداری می‌شود و نیزاسناد و مدارکی که خانواده یا فرد در ارتباط با کار خود تهیه و یا دریافت می‌کند و آن‌ها را تحت نظر خود محافظت یا نگهداری می‌نماید، گفته می‌شود.

تاریخچه آرشیو :

از زمانی که بشر توانست مدارک مربوط به زندگانی و فعالیت‌های اقتصادی و نیز جزئیاتی از زندگی شخصی خود را برروی مواد و اجسام با دوام ثبت کند. و در مکانی گرد آورد، آرشیو به وجود آمد.

تفاوت بایگانی و آرشیو :

بایگانی تحت وب به تعداد سازمان‌ها وجود دارد و اسناد آن معمولاً در معرض نقل و انتقال و تحویل است.

اسناد بایگانی ارزش‌های متفاوتی دارند و گاه ارزش خود را از دست می‌دهند.

اسناد بایگانی برای انجام امور سازمانی و جاری است.

بایگانی بستر و خاستگاه اسناد آرشیوی است، در حالی که عکس آن صحیح نیست.

بایگانی خاص امور دفتری و سازمانی است.

در حالی که اسناد آرشیوی این مشخصات را داراست:

  • عصاره و چکیده بایگانی ها و مکاتبات اداری است.
  • ارزش نگهداری دارد.
  • معمولاً مربوط به امور جاری نیست و مشمول گذشت زمان می‌گردد.

برای تبدیل شمسی به قمری تاریخ هایتان یا تبدیل تاریخ امروز شمسی  کافیست وارد سایت یار شوید. 

برای خواندن ادامه این مطلب جذاب کافیست اینجا کلیک کنید.