در زنجیره تامین، هر سازمانی یا شرکت صنعتی مواد مورد نیاز خود را از تامین کنندگان بالادستی می خرد، ارزشی به آن می افزاید و آنرا به مشتریان پائین دست خود می فروشد، بنابریان نیاز به ایجاد یک واحد خرید و تدارکات مبرم می باشد. مهمترین وظیفه بخش تدارکات، یافتن تامین کننده مناسب است، تامین کننده ای که قادر به انجام کار: با کیفیت بالا، مطابق با زمان بندی مورد نیاز، با هزینه های معقول و… باشد.

نرم افزار مصوبات
واحد خرید و تدارکات وظایف زیر را بر عهده دارد:تجمیع تمامی سفارشات از یک نوع مواد یکسان و مشابه بمنظور گرفتن تخفیف.هماهنگ نمودن فعالیت های وابسته برای کاهش هزینه حمل و نقل، نگهداری و سرپرستی خرید اقلام و خدمات مورد نیاز در کمترین هزینه.بهبود موقعیت رقابتی سازمان.دستیابی به یک ارتباط کاری هماهنگ و بهره ور با دیگر حوزه های کارکردی در داخل سازمان و شرکت صنعتی.تحقق اهداف خرید در کمترین سطح از هزینه های سرپرستی.تدارک جریانی بی وقفه از مواد، موجودی ها، و خدمات مورد نیاز برای کارکرد یکپارچه سازمان.حفظ و بهبود کیفیت.یافتن یا ایجاد تامین کنندگان واجد صلاحیت.استاندارد کردن آیتم های خریداری شده.حذف اقدامات تکراری خرید و مدیریت آن.داشتن یک کانال تماس با تامین کنندگان و ارائه اطلاعات و خدمات مرتبط.ایجاد مهارت های تخصصی و بهبود عملیات خریدتمرکز دادن به مسئولیت تدارک و ساده تر کردن کنترل مدیریت انتخاب تامین کنندگان زنجیره تامین
رابطه انبار با واحد تامین و خرید

واحد تامین و خرید نیز باید تمامی اطلاعات کمی و کیفی مورد نیاز خود را از انبار تهیه و با توجه به آنها نسبت به هرگونه سفارش خرید اقلام کند، ظرفیت و حجم ذخیره سازی تمامی انبارهای موجود در سازمان به همراه ویژگی ها و تناسب کیفی هر کدام برای واحد تامین موضوع مهمی است که بی توجه به آن زیان های فراوانی را به دنبال دارد، واحد تامین و خرید باید با داشتن اطلاعات در هر لحظه، موجودی انبار را بداند و در صورت لزوم با خرید بهنگام نسبت به تامین مناسب موجود ها در سقف تعریف شده و اطمینان بخش مبادرت ورزد، این واحد با تدبیر صحیح در فواصل زمانی گوناگون و با عنایت به موارد بالا، بهترین و مناسب ترین حجم خرید را انجام می دهد، طبیعی است که با انجام عملیات مناسب و هماهنگ، سازمان از پرداخت هزینه های اضافی مانند هزینه تاخیر وسایل نقلیه حمل و نقل، هزینه ضایعات، هزینه بهره سرمایه، هزینه توقف و بیکاری و مانند آن مصون خواهد ماند و از ترکیب و انسجام واحد های انبار و خرید به بهره وری بیشتری دست می یابد.

برای کسب اطلاعات در خصوص تاریخ و مناسبت امروز، فکس آنلاین، نرم افزار دبیرخانه و ... کافیست وارد سایت یار شوید.